News (คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม)

พิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

การฝึก Large Force Employment การฝึกบินประกอบกำลังขนาดใหญ่  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ลพบุรี  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายสรุป (Mass in brief) กองกำลังทางอากาศ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

กองกำลังทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าที่ตั้งบน.๑     

กองกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าที่ตั้งบน.๑    

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

ผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

พิธีลงนามในบันทึกการประชุม การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

คณะ ทอ.สิงคโปร์ ที่มาสำรวจพื้นที่เตรียม CT18      

  พิธีเปิดการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘( IPC)                  

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘

25158152 328106704334869 7091665168469361290 n

 

1513147038057

25299392 328106711001535 8021866956546589210 n

24991508 328106724334867 8838539570304940585 n

24991508 328106724334867 8838539570304940585 n

25151900 328106717668201 507130757239091861 n

24910081 328107317668141 8653038261468898487 n

25152289 328106897668183 4732296449215290507 n

24993363 328106947668178 8444399460751794712 n

24993274 328106971001509 1253294580176200633 n

25289742 328106774334862 1375358497442268417 n