News (คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม)

พิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

การฝึก Large Force Employment การฝึกบินประกอบกำลังขนาดใหญ่  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ลพบุรี  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายสรุป (Mass in brief) กองกำลังทางอากาศ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

กองกำลังทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าที่ตั้งบน.๑     

กองกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าที่ตั้งบน.๑    

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

ผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

พิธีลงนามในบันทึกการประชุม การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

คณะ ทอ.สิงคโปร์ ที่มาสำรวจพื้นที่เตรียม CT18      

  พิธีเปิดการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘( IPC)                  

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘

25353708 330384050773801 510073500333744619 n

1513828297769

25353722 330384310773775 8067829082231960769 n

25353866 330384197440453 2567293691197786657 n

25353945 330384060773800 2033581760261147968 n

25395893 330384320773774 5679570581858580279 n

25442837 330384054107134 2767232446006599627 n

25398874 330384107440462 1566670882439359610 n

25396040 330384187440454 2781683338510395184 n

25443243 330384190773787 2909800536609012395 n

25446032 330384114107128 6927019509597049906 n

25446043 330384117440461 4085713605979591786 n

25446111 330384194107120 3543392409314214457 n

25446253 330384307440442 3111316976189138140 n

25550296 330384057440467 6637137601739908236 n