News (คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม)

พิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

การฝึก Large Force Employment การฝึกบินประกอบกำลังขนาดใหญ่  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ลพบุรี  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายสรุป (Mass in brief) กองกำลังทางอากาศ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

กองกำลังทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าที่ตั้งบน.๑     

กองกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าที่ตั้งบน.๑    

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

ผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

พิธีลงนามในบันทึกการประชุม การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

คณะ ทอ.สิงคโปร์ ที่มาสำรวจพื้นที่เตรียม CT18      

  พิธีเปิดการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘( IPC)                  

กองกำลังทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าที่ตั้งบน.๑

28951609 364388880706651 117054355785383936 n

Untitled

 28783580 362692207542985 812809415710275224 n

28782985 364388920706647 3381316963459399680 n

28783122 364388887373317 4144594138710409216 n