News (คลิกที่รูปภาพเพื่ออ่านข่าวเพิ่มเติม)

พิธีปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

การฝึก Large Force Employment การฝึกบินประกอบกำลังขนาดใหญ่  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ ลพบุรี  

การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

การบรรยายสรุป (Mass in brief) กองกำลังทางอากาศ การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

กองกำลังทางอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เข้าที่ตั้งบน.๑     

กองกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าที่ตั้งบน.๑    

พิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘  

พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘    

ผู้บัญชาการทหารอากาศให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

พิธีลงนามในบันทึกการประชุม การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘        

คณะ ทอ.สิงคโปร์ ที่มาสำรวจพื้นที่เตรียม CT18      

  พิธีเปิดการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมวางแผนขั้นต้น การฝึกโคปไทเกอร์ ๒๐๑๘( IPC)                  

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์